کمیته تحقیقات دانشجویی

 

کارگاه های برگزار شده

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ ۱۰:۰۴| تعداد بازدید: 136

برنامه کارگاه های سال 1400

تاریخ

کارگاه

مدرس

تعدادجلسات

1400/02/26 

آشنایی با موتور های جست و جو و بانک های اطلاعاتی

جناب آقای حسین بختیاری

1

1400/02/27 آشنایی با انواع مطالعات سرکار خانم برزنونی 1
1400/02/28 انتخاب موضوع جناب آقای دکتر قربانی 1
1400/03/11 پروپوزال نویسی سرکار خانم دکتر پور حاجی 1
1400/03/12 مرجع نگاری و استفاده از نرم افزار اندنوت سرکار خانم دکتر پور حاجی 1
1400/04/12 کارگاه PCR و طراحی پرایمر سرکار خانم دکتر سعیده عسکریان 1

 

برنامه کارگاه های سال 1397

تاریخ

کارگاه

مدرس

تعدادجلسات

22/01/1397

نگارش اهداف و فرضیات و انواع مطالعات

جناب آقای دکتر قربانی

1

02/02/1397

انواع مطالعات

سر کار خانم آزموده

2

05/02/1397

روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه

آقای دکتر قربانی- خانم ها الهام آزموده، طاهره سربوزی حسین آبادی- دکتر غلامی-  دکتر عسکریان

2

10/2/97

ابزار، روایی وپایایی

سرکار خانم دکتر عسکریان

2

12/2/97

SPSS

جناب آقای دکتر قربانی

3

17/2/97

اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی

سر کار خانم آزموده

2

برنامه کارگاه های سال 1396

تاریخ

کارگاه

مدرس

تعدادجلسات

19/07/96

مقاله نویسی

آقای نظر زاده

4

14/08/96

استراتژی سرچ

خانم جبل عاملی

2

21/08/96

بیان مسئله

دکتر قربانی

1

12/09/96

مرور متون

خانم آزموده و نجفی

1

20/09/96

Endnote

دکتر قربانی

1

21/09/96

ابزار گردآوری داده‌ها

روایی، پایایی

خانم آزموده

2

07/12/1396

تعیین عنوان و تعریف واژه ها و بیان مساله

خانم تاتاری

1

14/12/1396

15/12/1396

16/12/1396

بررسی عناوین

خانم ها آزموده-نجفی-تاتاری-شریفی

6

15/12/1396

آشنایی با نرم افزارend note

آقای تدین

2

15/12/1396

بررسی متون

و استراتژی search

خانم نجفی

2

 

 

برنامه کارگاه های سال 1395

تاریخ

کارگاه

مدرس

تعدادجلسات

14/9/95

تفسیر نوار قلب

دکتر قاسمی

1

17/9/95

spss

خانم تاتاری

1

23/11/95 تا 20/2/96 به طور متوالی

کارگاه روش تحقیق

خانم ها آزموده-نجفی-تاتاری-شریفی

12

26/11/95

موتورهای جستجو

آقای تدین

2

15/12/95

Endnote

خانم نجفی

2


کارگاه های برگزار شده در سال 1394

 

تاریخ

کارگاه

مدرس

تعدادجلسات

23/11/94 تا 30/11/94

موتورهای جستجو

اساتید طالب خداویسی – حمیدرضا تدین

4

3/12/94 تا 21/11/94

فتوشاپ

آقای ملک زاده

16

15/1/95 تا 22/1/95

Spss

استاد طاهره شریفی

6

22/1/95 تا 29/1/95

Endnote

استاد فرشته نجفی

2

1/2/95  تا 23/2/95

روش تحقیق

استاد خیزران میری

8

 

کارگاه های برگزار شده در سال 1393

تاریخ

کارگاه

مدرس

تعدادجلسات

3/4/93

فتوشاپ

آقای ملک زاده

16

2/8/93

Spss

استاد زندی

6

4/9/93

Endnote

استاد فرشته نجفی

2

8/12/93

روش تحقیق

استاد خیزران میری

8

 

کارگاه های برگزار شده در سال 1392

تاریخ

کارگاه

مدرس

تعدادجلسات

3/2/92

فتوشاپ

آقای ملک زاده

16

22/9/92

Endnote

استاد حمیدرضا تدین

2

25/11/92

روش تحقیق

استاد خیزران میری

8