کمیته تحقیقات دانشجویی

 

افتخارات

آخرین بروزرسانی: ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ۱۰:۳۷| تعداد بازدید: 60

سال

عنوان

مجریان طرح

استاد راهنما

نام همایش- کنگره

سطح کنگره

 

 

 

 

1393

 

 

 

 

ارتباط بین استفاده از پیام های رادیویی و عملکرد دانشجویان در زمینه رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی ویژه عابرین پیاده و سرنشینان

فاطمه جلالی کامل-

مهدیه تحویلی

محمدرضا رضایی منش

کنگره سالیانه پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

 

داخلی

 

علل و عوامل مرتبط با بارداری ناخواسته در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهرستان گرگان

 

فاطمه جلالی کامل-

مهدیه تحویلی

 

 

محمدرضا رضایی منش

 

کنگره سالیانه پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

 

 

داخلی

 

 

سال

عنوان

مجریان طرح

استاد راهنما

نام همایش- کنگره

سطح کنگره

 

 

 

 

1394

 

 

 

 

 

اهمیت توجه به ویژگیهای شخصیت در زنان نابارور

مریم آهور

الهام آزموده

سلامت باروری و جمعیت-  تربت حیدریه

 

منطقه ای

 

ارتباط بین عوامل دموگرافیک، اجتماعی اقتصادی و ارزش فرزند با قصد باروری زنان شهر تربت حیدریه در سال 1394

 

 

سعیده براتی فر

 

 

الهام آزموده

 

 

سلامت باروری و جمعیت- تربت حیدریه

 

 

منطقه ای

 

سال

عنوان

مجریان طرح

استاد راهنما

نام همایش- کنگره

سطح کنگره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1395

 

 

 

 

 

بررسی سطح سواد سلامت معلمان شهر رشتخوار در مورد بیماری های قلبی عروقی و دیابت در سال 94

معصومه محمدی-

سیدمحمد اسحاق زاده

 

الهه ارمی

همایش سالیانه علمی پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی سبزوار

داخلی

ارزیابی میزان آگاهی و عملکرد کارکنان و پرسنل اورژانس تربت حیدریه در مورد مفهوم تریاژ

رامین صداقت

بهنام خاطری تبار-

رضا کاهی

 

خیزران میری

همایش سالیانه علمی پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی سبزوار

داخلی

ارتباط میزان دردهای عضلانی اسکلتی با کیفیت زندگی و فعالیت روزانه زندگی در سالمندان

عظم سرجاوید-

سحر نوروزی

 

خیزران میری

همایش سالیانه علمی پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی

داخلی

بررسی ارتباط بین سواد سلامت با عملکرد معلمین

 

سحر نوروزی-

زهره ایل بیگی-

سید محمد اسحاق زاده

 

خیزران میری

هفدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور-کاشان

داخلی

ارتباط بین خود مراقبتی با میزان شیوع فشارخون بالا در معلمان

رضا کاهی سیوکی

 

خیزران میری

هفدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور- کاشان

داخلی