کمیته تحقیقات دانشجویی

 

مسئول واحد پژوهش کمیته تحقیقات دانشجویی

آخرین بروزرسانی: ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ۱۰:۱۸| تعداد بازدید: 283

پست الکترونیک کمیته تحقیقات

پست الکترونیک

رشته

مسئول واحد پژوهش

ردیف

src@thums.ac.ir

Www.Mahpor32@gmail.com

کارشناسی علوم آزمایشگاه

مهدیه پورعباس

1