کمیته تحقیقات دانشجویی

 

سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی

آخرین بروزرسانی: ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ۱۰:۱۳| تعداد بازدید: 243

 

زمان

سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی

رشته

پست الکترونیک

مهر 99 تاکنون

دکتر فریماه بهشتی

دکتری تخصصی فیزیولوژی

farimah.beheshti74@gmail.com

مهر 97 تا مهر 99

دکتر سعیده عسکریان

دکترای تخصصی زیست فناوری پزشکی

Askarians1 /at/ thums.ac.ir

مهر 95 تا مهر 97

الهام آزموده

(مشاهده رزومه)

کارشناسی ارشد مامایی، عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری مامایی تربت حیدریه)

azmoudehe@gmail.com

شهریور 94 تا مهر 95

خانم خیزران میری

کارشناس ارشد آموزش پرستاری، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

 

1391 تا شهریور 1394

محمدرضا رضایی منش

کارشناس ارشد انگل شناسی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

 

1390 تا 1391

آقای مجید حسن زاده

کارشناس ارشد آموزش پرستاری، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه