کمیته تحقیقات دانشجویی

 

شبکه همکار شرق کشور

آخرین بروزرسانی: ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ۱۲:۳۳| تعداد بازدید: 89

 

کمیته‌ کشوری تحقیقات دانشجویی به شش شبکه همکار منطقه‌ای تهران، مرکز، شرق، غرب، شمال و جنوب تقسیم می‌گردد. شبکه همکار منطقه شرق شامل کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه‌های‌ علوم پزشکی تربت حیدریه، مشهد، گناباد، سبزوار، نیشابور، بجنورد، بیرجند، شاهرود، زاهدان و زابل می‌باشد.

همایش پژوهشی سالیانه دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی شرق کشور بطور منظم هر سال در یکی از دانشگاه‌های علوم پزشکی شبکه همکار شرق کشور برگزار می‌گردد. سایر شبکه‌های همکار منطقه‌ای نیز همایش سالیانه دانشجویی برگزار می‌کنند، که دانشجویان کمیته های تحقیقات عضو یک شبکه می‌توانند در همایش‌های سایر شبکه‌های همکار نیز شرکت نمایند.

 

لیست شبکه های همکار