کمیته تحقیقات دانشجویی

 

شرح وظایف شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی

آخرین بروزرسانی: ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ۱۰:۱۶| تعداد بازدید: 89

 

بر طبق" اساسنامه کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی کشور" تعریف ، نحوه انتخاب و شرح وظایف شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی به شرح ذیل می باشد :

 

شرح وظایف شورای پژوهشی
 

ماده 12- تعریف:
شورای پژوهشی کمیته، شورایی است تحت نظارت شورای پژوهشی دانشگاه که در محدوده اختیارات تفویض شده از طرف شورای پژوهشی دانشگاه، امور مربوط به بررسی، تصویب و پایش طرح های تحقیقات دانشجویی را به عهده دارد.
تبصره : شورا بر حسب ضرورت و نیاز با هماهنگی لازم می بایست از خدمات کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه برای بررسی اخلاقی برخی از طرح ها، بهره مند شود.

 

ماده 13-ترکیب شورای پژوهشی :
شامل سرپرست، دبیر،سه نفر از دانشجویان به انتخاب شورای مرکزی، چهار نفر از اعضای هیئت علمی  به پیشنهاد سرپرست و انتخاب معاون پژوهشی  که ترجیحا از مسئولین کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشکده ها باشد.
تبصره 1 -  احکام اعضای شورا توسط معاون پژوهشی دانشگاه صادر می شود.
تبصره 2- جلسات شورا با نصف به علاوه یک اعضا رسمیت می یابد.
تبصره 3- ریاست شورا به عهده سرپرست کمیته دانشگاه و دبیری آن به عهده دبیر کمیته است.