کمیته تحقیقات دانشجویی

 

مسئول واحد کارگاه ها و همایش ها

آخرین بروزرسانی: ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ۱۰:۳۷| تعداد بازدید: 131

 

مسئول واحد همایش ها

رشته

پست الکترونیکی

علی عباس زاده چراغعلی

کارشناسی پرستاری

1999ali007@gmail.com