کمیته تحقیقات دانشجویی

 

شرح وظایف واحد کارگاه ها

آخرین بروزرسانی: ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ۱۰:۳۵| تعداد بازدید: 178

 

  • مطالعه و برنامه ریزی جهت ارایه کارگاههای مورد نیاز در زمینه های تحقیقاتی پایه و کاربردی، برای دانشجویان، کارمندان و اعضای هیات علمی
  • برنامه ریزی جهت برگزاری کارگاههای روش تحقیق مقدماتی، مورد نیاز دانشجویان کارورزان و دستیاران و اعضای هیات علمی
  • برنامه ریزی جهت برگزاری کارگاههای پیشرفته روش تحقیق در زمینه های تخصصی
  • شرکت در کلیه کارگاههای برگزار شده و جمع بندی مباحث مدرسین
  • حضور در تیم های کارگروهی و راهنمایی آنان
  • تعیین مسیر سخنرانی مدرسین کارگاه
  • هماهنگی با دفتر آموزش مداوم دانشگاه، جهت اخذ مجوز باز آموزی برای بعضی از کارگاهها