کمیته تحقیقات دانشجویی

 

شرح وظایف واحد پژوهش

آخرین بروزرسانی: ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ۱۰:۱۹| تعداد بازدید: 1262

 

بر طبق" اساسنامه کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی کشور" تعریف ، نحوه انتخاب و شرح وظایف واحد پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی به شرح ذیل می باشد :

 

شرح وظایف:

1 -بکار گیری تعدادی  دانشجوی علاقمند و آشنا به امور پژوهش جهت انجام امور مربوط به واحد پژوهش

2 - برنامه ریزی سیاستهای پژوهشی کمیته و ارائه آن به دبیر و سرپرست کمیته

3- تشویق دانشجویان جهت انجام فعالیتهای پژوهشی

4- راهنمایی و کمک  به دانشجویان جهت انجام طرح های تحقیقاتی

5- تکمیل فرمها و قردادها براساس آئین نامه پژوهشی دانشگاه

6- نظارت و کنترل بر حسن اجرا طرحهای تحقیقاتی دانشجویان

7- انجام مکاتبات لازم در ارتباط با طرحهای پژوهشی

8- ارائه گزارش کار واحد تحت فعالیت خود به دبیر و سرپرست بطور مکرر

9- تشکیل شورای پژوهشی بر حسب ضرورت و انجام کارهای لازم مربوطه

10- تنظیم صورت جلسه شوراهای پژوهشی و ارسال آن به واحدهای مربوط  به آن

11- هماهنگی با اساتید محترم جهت شرکت در طرحهای تحقیقاتی دانشجویان