کمیته تحقیقات دانشجویی

 

همایش های داخلی برگزار شده

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ ۱۹:۰۳| تعداد بازدید: 44

 

ردیف

سال

نام همایش

1

1400

چهارمین جشنواره پروپوزال نویسی (آشنایی با موتورهای جستجو و بانک های اطلاعاتی)

2 1400 چهارمین جشنواره پروپوزال نویسی (آشنایی با انواع مطالعات)
3 1400 چهارمین جشنواره پروپوزال نویسی (آنتخاب موضوع)
4 1400 چهارمین جشنواره پروپوزال نویسی (پروپوزال نویسی)
5 1400 چهارمین جشنواره پروپوزال نویسی (مرجع نگاری و ساتفاده از نرم افزار)