کمیته تحقیقات دانشجویی

 

پنجشنبه ۱ دی ۱۴۰۱

به استحضار می رساند کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه در نظر دارد در راستای برنامه عملیاتی وزارت بهدچهارشنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۱

 آقای حسین بختیاری به عنوان دانشجوی برتر کشوری انتخاب گردید.چهارشنبه ۲۹ تیر ۱۴۰۱

به استحضار می رساند کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه در نظر دارد در راستای برنامه عملیاتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وسه‌شنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۱

به استحضار دانشجویان گرامی می رساند، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه در نظر دارد در راستای برنامه عملیاتی وزارت بهداشت، درمانیکشنبه ۲۴ بهمن ۱۴۰۰

دبیر کمیتۀ تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، به‌عنوان یکی از نفرات برتر پانزدهمین همایش دانشجویی دانشگاه‌سه‌شنبه ۱۴ دی ۱۴۰۰

به استحضار دانشجویان گرامی می رساند، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه در نظر دارد در راستای برنامهجمعه ۲۶ آذر ۱۴۰۰

اعضای کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه در جمع برترین‌ پژوهشگران این دانشگاه در سال 1400 قرار گرفتند