کمیته تحقیقات دانشجویی

 

یکشنبه ۱۷ دی ۱۴۰۲
در دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه؛

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری، اختتامیه پنجمین جشنواره پروپوزال نویسی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدرشنبه ۲۵ آذر ۱۴۰۲

به‌همت کمیتۀ تحقیقات دانشجویی و انجمن علمی دانشجویی علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، جمعی از دانشجویان این دانشنبه ۲۵ آذر ۱۴۰۲

کمیته تحقیقات دانشجویی ژورنال کلاب هایی با موضوعات "اثرات عصاره گیاهان اسطوخودوس، شنبلیله، بابا آدم، قره قات و ترکیب آنها بر اختلال حافظه در موش هاچهارشنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۲

عناوین طرح ها:
1. بررسی اثر اسید فولیک بر اختلالات حافظه ناشی از مصرف نیکوتین در رت های نر بالغسه‌شنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۲
در دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه؛

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری، کارگاه های "پروپوزال نویسی" و "نحوه سرچ، پدوشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۲
در دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه؛

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری، کارگاه های "محاسبات دارویی" و "احیای پایه و پیشرفته نوزاد" به همت کسه‌شنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۲

کمیته تحقیقات دانشجویی با همکاری انجمن بهداشت عمومی برگزار می‌کند:


سلسله کارگاه های پژوهش
- پروپوزال نویسیشنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۲

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه برگزار می‌کند:
 

سلسله کارگاه های پژوهش
 

- نحوه سرچچهارشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۲

 کمیته تحقیقات دانشجویی با همکاری انجمن علمی دانشجویی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه برگزار میکند:شنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۲

انجمن علمی دانشجویی پرستاری با همکاری کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه برگزار میکند: