کمیته تحقیقات دانشجویی

 

سه‌شنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۱

به استحضار دانشجویان گرامی می رساند، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه در نظر دارد در راستای برنامه عملیاتی وزارت بهداشت، درمانیکشنبه ۲۴ بهمن ۱۴۰۰

دبیر کمیتۀ تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، به‌عنوان یکی از نفرات برتر پانزدهمین همایش دانشجویی دانشگاه‌سه‌شنبه ۱۴ دی ۱۴۰۰

به استحضار دانشجویان گرامی می رساند، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه در نظر دارد در راستای برنامهجمعه ۲۶ آذر ۱۴۰۰

اعضای کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه در جمع برترین‌ پژوهشگران این دانشگاه در سال 1400 قرار گرفتندسه‌شنبه ۴ آبان ۱۴۰۰

طی ابلاغی از سوی دکتر محمدرضا رضائی منش معاون آموزش، تحقیقات و فناوری دانشگاه، آقای علی عباس زاده بعنوان دبیر کمیته تحقیدوشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۰

به استحضار دانشجویان گرامی می رساند، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه در نظر دارد در راستای برنامهشنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۰

مسئول کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه گفت : جناب آقای حسین بختیاری بایگی دوم دبیر کمیته ی تحقیقاتسه‌شنبه ۸ تیر ۱۴۰۰

دکتر حسین ابراهیمی پور رئیس دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه با صدور حکمی، دکتر فریماه بهشتی را به عنوان عضو و مسئول کمیتهسه‌شنبه ۴ خرداد ۱۴۰۰

برگزیدگان پنجاه و نهمین سال جایزه بنیاد البرز در مرحله دانشگاهی در دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه مشخص و دبیر کمیته ی تحشنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۰

به استحضار دانشجویان گرامی می رساند، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه در نظر دارد در راستای برنامه