سه‌شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۷
به همت مدیریت بین الملل و کارگروه بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی دانشگاه؛

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی پژوهشی، دکتر محسن نواری مدیر بین الملل دانشگاه در این خصوص بیان کرد: در راستای اجراییکشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۷
در راستای بسته ارتقا نظام ارزیابی و آزمونهای علوم پزشکی وهمزمان با شروع امتحانات نیم سال اول سال تحصیلی 98- 97 صورت گرفت:

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی پژوهشی دانشگاه، مصطفی کمالی مسئول بسته ارتقا نظام ارزیابی و آزمونهای علوم پزشکی در ایشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷

دکتر سعیدرضا قنبری زاده رییس دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه راه اندازي رشته زيست فناوري پزشكي، مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسسه‌شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۷
برای اولین بار صورت گرفت :

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی پژوهشی، رییس دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه از راه اندازی رشته فيزيولوژي پزشكي در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته  ددوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷

به استناد راي صادره در دويست و هفتادمين جلسه  شوراي گسترش دانشگاه هاي علوم پزشكي، با راه اندازي رشته بهداشت محيطشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷
به همت کارگروه هنر و سلامت دانشگاه؛

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی پژوهشی، دومین دوره آموزش کوتاه‌مدت خوشنویسی انگلیسی  با تدریس دکتر عبدالهی در محل سالدوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷
در راستای ماموریت های ویژه کلان منطقه 9 آمایشی صورت گرفت:

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی پژوهشی، یکشنبه 25 آذرماه جشنواره غذای سالم دانشگاه علوم پزشکی تربت‌حیدریه با شرکت بیشچهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷
در راستای مأموریت‌های ویژه کلان منطقه 9 آمایشی صورت گرفت:

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی پژوهشی دانشگاه، در راستای تحقق طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی و واگذاری مأموریچهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷

روابط عمومی معاونت آموزشی پژوهشی به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند، به منظور ارتقای کیفیت  آموزش از طریق مشارکت  دانشجویاسه‌شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۷
در راستای اجرای ماموریت های مشترک کلان منطقه 9 آمایشی برگزار شد:

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی پژوهشی دانشگاه، کارگاه آموزشی "آشنایی با شرکت های دانش بنیان و نحوه ثبت و ایجاد آن" ب