یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی پژوهشی دانشگاه ، به همت کارگروه توسعه دانش علوم اعصاب دانشگاه و در راستای واگذاری مام



سه‌شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
دبیر آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه بیان کرد :

دکتر سید رضا خطیبی ، پزشک و استاد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه  در گفتگویی با روابط عمومی معاونت آموزشی



چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸
استادیار دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه :

دکتر محمد علی فهمیده کار،استادیار دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه و مسئول کارگروه علوم تغذیه و امنیت غذایی درخصوص کنترل ف



یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
به همت بسته آموزش پاسخگو دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

به گزارش  روابط عمومی معاونت آموزشی پژوهشی دانشگاه ، به همت بسته آموزش پاسخگو روز شنبه مورخ 28/2/98 دانشجویان عضو انجمن



سه‌شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

دکتر محسن کشاورز رئیس مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی درگفتگو با روابط عمومی دانشگاه بیان کرد: بیستمین همایش آموزش علوم



چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
دبیر کارگروه هنر و سلامت دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

عضو هیات علمی و دبیر کارگروه هنر و سلامت دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه با بیان این موضوع که در گذشته سلامتی را صرفا نبو



چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی پژوهشی دانشگاه ، جمعی از اعضای هیات علمی دانشکده نیشابور در روز سه شنبه 3 اردیبهشت ما



شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸
دبیر کارگروه علوم تغذیه و امنیت غذایی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

فریبا مهاجر، دبیرکارگروه علوم تغذیه و امنیت غذایی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه با بیان این موضوع که نا آگاهی تغذیه ای



چهارشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۸

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی پژوهشی دانشگاه ، به استناد "قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در د