کارگروه دانش هنر و سلامت

آخرین بروزرسانی: ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ۱۲:۵۰| تعداد بازدید: 117

 

مسئول کارگروه:  خانم دکترعبدالهی

دبیر: خانم سید حسنی

اعضای کارگروه:  خانم شاهدی، دکتر بخشی زاده، خانم کثیری، خانم دکتر فروغی، خانم سمانه اسحاق زاده، آقای سید محمد اسحاق زاده، خانم عباسپور، آقای حمید آزادی، خانم زندی