کارگروه علوم تغذیه و امنیت غذایی

آخرین بروزرسانی: ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ ۰۸:۰۸| تعداد بازدید: 348

 

مسئول کارگروه: دکتر محمد علی فهمیده کار

دبیر: فریبا مهاجر

اعضای کارگروه:  دکتر احمدی، خانم زینلی، دکتر امیری، آقای سلیمی، دکتر محقق، دکتر عزیزی