به همت کارگروه حرکت به سوی دانشگاه های نسل سوم صورت گرفت؛

کارگاه کارآفرینی در نظام سلامت برگزار شد

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ ۱۱:۲۱ | تعداد بازدید: 37

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی پژوهشی دانشگاه، در راستای پیشبرد اهداف برنامه عملیاتی کارگروه نسل سوم دانشگاه  و به منظور توانمند سازی اعضای هیات علمی کارگاه کارآفرینی در نظام سلامت با تدریس دکتر کاغی متخصص پزشکی قانونی و کارشناس ارشد کارافرینی از دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در تاریخ یکم و دوم مرداد ماه 1398 از ساعت 8 الی 14 در محل سالن همایش های ابن سینا برگزار شد.

آشنایی با مفاهیم پایه کارآفرینی و دانشگاه های نسل سوم و همچنین راهکارهای ایجاد کارافرینی در نظام سلامت در شاخه های علوم پزشکی از جمله موضوعان مطرح شده در این کارگاه بود.