دوشنبه ۰۵ خرداد ۱۳۹۹
مدیرآموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه بیان کرد:


دوشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹
مطابق مصوبه سی‌و‌چهارمین جلسه شورای عالی آموزش مداوم:


چهارشنبه ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۹
نقش آفرینی حوزه آموزش و پژوهش در مقابله با کرونا


سه‌شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۸
مدیر آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه اعلام کرد:


شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۸
روابط عمومی معاونت آموزشی،تحقیقات و فناوری دانشگاه خبر داد؛


اطلاعیه ها