شنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۷
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه:


سه‌شنبه ۰۹ مرداد ۱۳۹۷
گسترش فعالیت های بین المللی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه؛


دوشنبه ۰۸ مرداد ۱۳۹۷
مرکز آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه برگزار کرد:


دوشنبه ۰۱ مرداد ۱۳۹۷
به همت نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه


اطلاعیه ها

برگزاری کارگاه نوار قلب
شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷  


اطلاعیه برگزاری اولین مدرسه تابستانه
چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷  


همایش کشوری آموزش پزشکی پاسخگو
چهارشنبه ۰۲ خرداد ۱۳۹۷