چهارشنبه ۰۱ خرداد ۱۳۹۸
استادیار دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه :


یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
به همت بسته آموزش پاسخگو دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه


شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
استادیار دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه :


یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
مهر همدلی اساتید دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه در هفته بزرگداشت مقام استاد


اطلاعیه ها