دوشنبه ۰۵ خرداد ۱۳۹۹
مدیرآموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه بیان کرد:


دوشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹
مطابق مصوبه سی‌و‌چهارمین جلسه شورای عالی آموزش مداوم:


چهارشنبه ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۹
نقش آفرینی حوزه آموزش و پژوهش در مقابله با کرونا


سه‌شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۸
مدیر آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه اعلام کرد:


شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۸
روابط عمومی معاونت آموزشی،تحقیقات و فناوری دانشگاه خبر داد؛


شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۸
معاون آموزشی،تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه؛


اطلاعیه ها

شروع مجدد کلاس های آموزشی نیم سال دوم 99-98
چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹  


قطعی سامانه نوید
دوشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹  


نحوه ورود اساتید به سامانه نوید
شنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۹