پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷
اقدام خیرخواهانه جمعی از کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه


یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷
هشدار عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه در خصوص روان گردان ها :


دوشنبه ۰۷ خرداد ۱۳۹۷
استادیار گروه قلب دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه؛


شنبه ۰۵ خرداد ۱۳۹۷
رئیس دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه :


سه‌شنبه ۰۱ خرداد ۱۳۹۷
به همت مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه


یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
به همت مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه با همکاری کارگروه "هنر در سلامت"


اطلاعیه ها