یکشنبه ۰۶ اسفند ۱۳۹۶
معاون آموزشی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه:


چهارشنبه ۰۲ اسفند ۱۳۹۶
با حضور دکتر سعید اسلامی مدیر پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد


دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶
رئیس مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی وزارت بهداشت:


دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶
با حضور رئیس مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی وزارت بهداشت؛


سه‌شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۶
در بازدید کارشناسان شورای گسترش آموزش پزشکی وزارت بهداشت از امکانات آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه عنوان شد :