سه‌شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸
بسته های طرح تحول و نوآوری در آموزش همگام با بسیج ملی کنترل فشار خون ؛


شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸
در بازدید رئیس مرکز توسعه تحقیقات وزارت بهداشت از آزمایشگاه ها و مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه بیان شد؛


یکشنبه ۰۹ تیر ۱۳۹۸
برای اولین بار در درس بررسی وضعیت سلامت رشته پرستاری صورت گرفت؛


چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸
در همایش سبد تغذیه سالم و اقتصادی عنوان شد؛