سه‌شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۷
رئیس دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه بیان کرد:


سه‌شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۷
چشم اندار سال 1398 مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه تشریح شد:


چهارشنبه ۰۸ اسفند ۱۳۹۷
به همت کارگروه هنر و سلامت دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه؛


چهارشنبه ۰۸ اسفند ۱۳۹۷
رئیس دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه در بازدید هیئت بورد بیوشیمی بالینی وزارت بهداشت بیان کرد: