دوشنبه ۰۵ خرداد ۱۳۹۹
مدیرآموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه بیان کرد:


دوشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹
مطابق مصوبه سی‌و‌چهارمین جلسه شورای عالی آموزش مداوم:


چهارشنبه ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۹
نقش آفرینی حوزه آموزش و پژوهش در مقابله با کرونا


اطلاعیه ها