چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷
رئیس بورد فیزیولوژی پزشکی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی؛


سه‌شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۷
عضو هیات بورد بیوتکنولوژی پزشکی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی؛


سه‌شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۷
عقد تفاهم نامه همکاری مراکز رشد علوم پزشکی و دانشگاه عالی ؛


شنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۷
به همت روابط عمومی معاونت آموزشی پژوهشی دانشگاه ؛