سه‌شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
دبیر آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه بیان کرد :

دکتر سید رضا خطیبی ، پزشک و استاد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه  در گفتگویی با روابط عمومی معاونت آموزشیچهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸
استادیار دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه :

دکتر محمد علی فهمیده کار،استادیار دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه و مسئول کارگروه علوم تغذیه و امنیت غذایی درخصوص کنترل فیکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
به همت بسته آموزش پاسخگو دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

به گزارش  روابط عمومی معاونت آموزشی پژوهشی دانشگاه ، به همت بسته آموزش پاسخگو روز شنبه مورخ 28/2/98 دانشجویان عضو انجمنسه‌شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

دکتر محسن کشاورز رئیس مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی درگفتگو با روابط عمومی دانشگاه بیان کرد: بیستمین همایش آموزش علومچهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
دبیر کارگروه هنر و سلامت دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

عضو هیات علمی و دبیر کارگروه هنر و سلامت دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه با بیان این موضوع که در گذشته سلامتی را صرفا نبوچهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی پژوهشی دانشگاه ، جمعی از اعضای هیات علمی دانشکده نیشابور در روز سه شنبه 3 اردیبهشت ماشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸
دبیر کارگروه علوم تغذیه و امنیت غذایی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

فریبا مهاجر، دبیرکارگروه علوم تغذیه و امنیت غذایی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه با بیان این موضوع که نا آگاهی تغذیه ایچهارشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۸

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی پژوهشی دانشگاه ، به استناد "قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دیکشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۷

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی پژوهشی دانشگاه، دکتر رضا قاسمی معاون آموزشی بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی در این خصو