بسته پاسخگویی اجتماعی

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ ۰۹:۰۲| تعداد بازدید: 253

 

مسئول کارگروه: دکتر خطیبی

دبیر کارگروه: خانم مروارید ایرانی

اعضای کارگروه: دکتر فریماه بهشتی، دکتر پورحاجی ، دکتر هاشم حشمتی،دکتر عسکریان، دکتر دلشاد، دکتر یوسف پور، خانم گرامی پور

 

محورها:

محور1: حرکت در جهت ارتقاء پاسخگویی اجتماعی سیاستهای آموزش عالی سلامت

محور2: حرکت در جهت ارتقاء جنبه های  پاسخگویی اجتماعی کوریکولوم ها

محور3: حرکت در جهت جلب مشارکت نهادهای اجتماعی در برنامه ریزی های آموزشی

محور4: آشناسازی اعضای هیات علمی با مفاهیم پاسخگویی اجتماعی

محور5: ارتقاء نقش اعضای هیات علمی به عنوان الگوهای آموزنده در زمینه پاسخگویی

محور6: انگیزه سازی در اعضای هیات علمی به منظور حضور موثر در عرصه های اجتماعی

محور7: حرکت در جهت ارتقاء دانش دانشجویان در حوزه مفاهیم پاسخگویی اجتماعی