بسته ارتقاء فرآیندهای پایش، سنجش و ارزشیابی

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ ۰۹:۰۴| تعداد بازدید: 179

 

مسئول کارگروه: دکتر رضائی منش

دبیر:

اعضای کارگروه: دکتر ایرانی ، دکتر قریانی ، دکتردلشاد ، دکتر کشاورز، سرکار خانم نیری

 

محورها:

محور1: ارتقاء نظام ارزیابی و آرمون های علوم پزشکی

محور2: تحول – اصلاح و ارتقاء نظام پذیرش – آزمون های رقابتی و صلاحیتی نظام آموزش عالی سلامت با هدف سنجش و ارزیابی سطوح بالای شناختی

محور3: توسعه واعتبار بخشی مراکز سنجش مبتنی بر رایانه

محور4: طراحی و پیاده سازی نظام ارزیابی نهایی و تایید صلاحیت حرفه ای دانش آموختگان علوم پزشکی در راستای ارتقاء کیفیت آموزش پزشکی

محور5: رتبه بندی علمی دانشگاه (رعد)

محور6: اعتبار بخشی برنامه ای

محور7: استراتژی های نهادینه سازی رویکرد های تحولی در دانشگاه / دانشکده های علوم پزشکی کشور