بسته ارزش آفرینی در بستر همگرایی علوم

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ ۰۹:۰۰| تعداد بازدید: 35

 

مسئول کارگروه: دکتر هاشم حشمتی

دبیر: 

اعضای کارگروه:  دکتر مسافر ، دکتر رضایی منش ،دکتر احمدی سلیمانی ،خانم عباسپور ، دکتر قریانی ، خانم مهندس فیض عارفی

 

محورها

محور 1: ارتقا و توسعه شبکه نخبگانی با حضور حداکثری اساتید و پژوهشگران همه دانشگاههای کشور

محور2: نهادینه سازی ادغام عملکردی نظام اموزش و نظام تحقیقات و فناوری در حوزه سلامت

محور3: باز مهندسی ساختارهای دانشگاهی و حرکت در جهت تحقق دانشگاههای نسل نوین با هدف ارزش افرینی و خردورزی

محور4: خلق ثروت/ ارزش دانش بنیان با تکیه بر بومی سازی دانش و فناوری