کارشناسان مدیریت تحقیقات و فناوری

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ۱۲:۰۴| تعداد بازدید: 606
بهنام

شرح وظایف:

1- کارشناسی طرح‎های تحقیقاتی مصوب شورای پژوهشی دانشگاه

2- امور مرتبط با كميته اخلاق در پژوهش دانشگاه

3-امور مرتبط با کمیته اخلاق در کار با حیوانات آزمایشگاهی

4-امور مرتبط با شورای بودجه دانشگاه

 

 

خانم برزنونی

 

شرح وظایف:

1- بررسی فرم‎های اعتبار پژوهشی اعضاء هیأت علمی و اعلام میزان گرانت پژوهشی محاسبه شده

2- اخذ مقالات پژوهشی چاپ شده در ژورنال­های علمی – پژوهشی معتبر

3- بررسی مقالات رسیده در نرم افزار تحت وب پژوهان

4- تدوین سیاست تشویق محققین دارای مقالات پر استناد

5- بررسی مقالات گذشته درج شده در پژوهان از نظر صحت داده­ها

6- اطلاع رسانی و ترغیب محققان دانشگاه برای ارجاع به مقالات دانشگاه

7- تعیین میزان حق التشویق به ارجاعات به مقالات اعضاء هیأت علمی دانشگاه

8- بررسی آدرس دهی مقالات دانشگاه در گروه ها، دانشکده ها و مراکز تحقیقات دانشگاه و ایجاد بانک آدرس دهی صحیح

9- امور مربوط به سایت مدیریت پژوهشی دانشگاه

10- مديریت بانک نرم افزاری پژوهان

11- مدیریت پست الکترونیک مدیریت پژوهشی دانشگاه

12- پیگیری طراحی بانک داده و خرید نرم افزارهای مرتبط همراه با فراخوان همکاری در بانک داده

13- پیگیری طراحی، استقرار و راه اندازی بانک اطلاعاتی طرح های تحقیقاتی

14- امور مربوط به ثبت نام پژوهشگران

 

خانم جبل عاملی

 

شرح وظایف:

1- کمیته کارشناسی بودجه طرح‎های تحقیقاتی دانشگاه

2- امور مربوط با هزینه طرح­های تحقیقاتی

3- امور مربوط به طرح­های تحقیقاتی درون و برون دانشگاهی

4- امور مربوط به تغییرات طرح­های تحقیقاتی

5- عقد قراردادها

6- کارشناسی طرح‎های تحقیقاتی دارای اولویت

7- امور مربوط به ثبت نام پژوهشگران

8- کارشناسی طرح‎های تحقیقاتی ستادی

9- مدیریت مراسلات مدیریت امور پژوهشی

10- صدور گواهی­ها و تائیدیه­ها

11- ثبت و استعلام کتب تالیف/ترجمه در سامانه مداد

12- پیگیری جهت چاپ کتاب و عقد قرارداد

13- دبیر برگزاری شورای انتشارات

14- طراحی و اجرا سایت انتشارات دانشگاه به آدرس pub.thums.ac.ir

15-کارشناس انتشار نتایج طرح­های تحقیقاتی (کاربست)

16- پاسخ گویی و راهنمایی ارباب رجوع

17- پیگیری طراحی، استقرار و راه اندازی بانک اطلاعاتی طرح­های تحقیقاتی