مدیریت تحقیقات و فناوری

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ۱۲:۳۰| تعداد بازدید: 7881

 

  دکتر احمدی سلیمانی                                                                                                                                         دکتر سید محمد احمدی سلیمانی

پست سازمانی: مدیریت تحقیقات و فناوری

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی (Ph.D) فیزیولوژی

شماره مستقیم: 52421157-051

شماره داخلی: 157

پست الکترونیک:Ahmadim1@thums.ac.ir

معرفی

لینک علم سنجی

شرح وظایف

تدوین طرح جامع پژوهشی و هدايت كليه امور پژوهشی دانشگاه و ايجاد هماهنگی بين فعاليت‌های واحدهای زیر مجموعه

مطالعات لازم در زمینه ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی و ارزیابی عملکرد پژوهشی سالانه دانشگاه

اداره امور واحدهای پژوهشی تابعه و وابسته به دانشگاه

برگزاری سمینارها و کنفرانس‌های علمی و اجرای کلیه امور قراردادهای تحقیقاتی و خدماتی بین دانشگاه و سایر موسسات

همکاری در اجرای دوره های کوتاه مدت پژوهشی برای سایر موسسات غیر دانشگاهی

نظارت بر کلیه امور پژوهشی دانشگاه ،کتابخانه ها و بانک‌های اطلاعاتی و دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه

برنامه ریزی جهت استفاده اعضاء هيات علمی از فرصت های مطالعاتی داخل و خارجی برابر ضوابط مصوب

تهیه برنامه پژوهشی دانشگاه و ارائه اهداف و تعیین اولویت های پژوهشی در قالب برنامه های میان مدت و بلند مدت برای طرح در شورای پژوهشی دانشگاه
برنامه ریزی جهت چاپ و انتشار تالیفات و یا ترجمه کتب توسط اعضاءهيات علمی دانشگاه و نظارت بر فعالیت نشریات پژوهشی وابسته به دانشگاه
نظارت بر فعالیت شوراهای پژوهشی در دانشکده ها و مراکز تابعه
هدایت ، هماهنگی و نظارت بر فعالیت کمیته پژوهشی دانشجویان دانشگاه
ارائه گزارش عملکرد مالی و برآورد اعتبار سالیانه امور پژوهشی دانشگاه جهت طرح در هيات رييسه
نظارت بر کلیه مراکز تحقیقاتی تحت پوشش دانشگاه
نظارت بر کلیه مراکز توسعه بالینی دانشگاه