لیست اعضای شورای پژوهشی

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ ۱۷:۰۶| تعداد بازدید: 523
دکتر محمدرضا رضائی منش
دکتر محمد احمدی سلیمانی
آقای دکتر محسن نواری
آقای دکتر حسن اژدری
آقای دکتر مهدی پور
آقای دکتر قربانی
خانم عباسپور
خانم دکتر فروغی
آقای دکتر محقق
خانم دکتر بهشتی
آقای دکتر مسافر