معرفی مدیریت تحقیقات و فناوری

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ ۱۷:۱۵| تعداد بازدید: 79

تاریخچه:

دانشکده پرستاری و مامایی در سال 1372 به عنوان یک دانشکده اقماری با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی پرستاری و کاردانی مامایی تحت نظر دانشگاه علوم پزشکی مشهد تاسیس شد. این دانشکده در تاریخ 1387/12/12 به دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ارتقاء یافته و از دانشگاه علوم پزشکی مشهد منفک گردید. دانشکده علوم پزشکی تربت حیدریه در تاریخ 1392/4/18با رای شورای گسترش وزارت بهداشت و درمان  آموزش پزشکی به دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه ارتقا یافت. معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری دانشگاه در راستای توسعه ی کمی و کیفی فعالیت های آموزشی و پژوهشی هم سو با سیاست های سلامت کشور فعالیت می نماید. در حال حاضر مدیریت تحقیقات و فناوری دانشگاه زیر نظر این معاونت فعال بوده و با دارا بودن کارشناسان تخصصی در  حوزه های مختلف، انجام وظیفه می نماید.

 

اهداف و چشم انداز :

 1. ایجاد شبکه های ارتباط پژوهشی با داخل و خارج از کشور
 2. توسعه ی کمی و کیفی تحقیقات در حوزه های مرتبط با سلامت
 3. فعال سازی فعالیت های پژوهشی در عرصه بین الملل
 4. افزایش تعداد مراکز تحقیقاتی دانشگاه و قطعی نمودن مراکز مصوب
 5. توسعه مجلات تخصصی و حرکت در جهت ارتقای شاخص اعتبار مجلات
 6. ایجاد سازوکار ارزیابی عملکرد و رتبه بندی پژوهشی اعضای هیأت علمی
 7. ایجاد سازوکار ارزیابی عملکرد و رتبه بندی پژوهشی گروه ها و دانشکده ها
 8. رصد عملکرد پژوهشی دانشگاه و ایجاد ساز و کار مقایسه پژوهشی دانشگاه با دانشگاه های منطقه
 9. هدفمند سازی فرآیندهای  پژوهشی  و ترغیب پژوهشگران برای حرکت در یک حوزه مشخص
 10. بهینه سازی مدیریت منابع مالی از روش های مختلف
 11. تقویت  انگیزه های پژوهشی در مجموعه دانشگاه از روش های مختلف
 12. توسعه پژوهش های کاربردی و ارتباط با صنعت