تجهیزات آزمایشگاه مولکولی

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ ۰۸:۳۵| تعداد بازدید: 264

 

Freezer (-70)

شرکت سازنده:  Danesh pajoohesh fajr

Freezer (-70).jpg

 

Mini Centrifuge

شرکت سازنده: Sigma

Mini Centrifuge.jpg

 

Autoclave

شرکت سازنده:   Tomy  Sx-700

Autoclave_0.jpg

 

Rotator

شرکت سازنده:  Padide Nojen Pars

Rotator_0_0.jpg

 

Thermocycler

شرکت سازنده:  peQSTAR

Thermocycler.jpg

 

Real Time PCR

شرکت سازنده:  Roche

Real Time PCR.jpg

 

Spectrophotometer(Nanodrop)

شرکت سازنده: Thermo

Spectrophotometer(Nanodrop).jpg

 

Electrophoresis System

Electrophoresis System.jpg

 

Gel Documentation

شرکت سازنده:  IVIIBER

Gel Documentation.jpg

 

Western Blotting Set

شرکت سازنده:   Bio Rad

Western Blotting Set.jpg

 

Centrifuge(Refrigerated, all-purpose)

شرکت سازنده:  Sigma

Centrifuge(Refrigerated, all-purpose).jpg

 

PCR Workstation

شرکت سازنده:   Nogen

PCR Workstation.jpg