اساسنامه آزمایشگاه جامع تحقیقاتی

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ ۰۸:۵۴| تعداد بازدید: 216

 

به منظور گسترش پژوهش و ارائه راه حل در امور بهداشتی و درمانی  و همچنین ارائه خدمات تخصصی آزمایشگاهی و به موجب این اساسنامه آزمایشگاه جامع تحقیقاتی که در این اساسنامه مرکز تحقیقات نامیده می‌شود برای تأمین اهداف زیر در دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه مورد موافقت اصولی قرار گرفت.

 

ماده 1- اهداف

 • ارائه خدمات و افزايش بهره وري در زمينة تأمين نيازهاي پژوهشي و ارائه خدمات پژوهشي و دستگاهي در سطح تخصصي آزمایشگاهی به اعضای محترم هیات علمی، کارشناسان و محققان دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه و ساير دانشگاهها و دانشکده هاي علوم پزشکي  همجوار خدمت گیرنده
 • توسعه فنون دستگاهی در جهت افزایش توانمندی های تحقیقاتی دانشگاه
 • انجام پژوهش‌های بنیادی اپیدمیولوژیک و بالینی در جهت اصلاح نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی کشور به منظور جوابگویی به نیازهای جامعه اسلامی
 • استفاده بهينه از تجهيزات آزمايشگاهي
 • جمع آوری، تنظیم و طبقه بندی اسناد، مقالات و مداراک مربوطه و انتشار آنها
 • ترغیب، تشویق و بکارگیری محققین در زمینه پژوهش

 

ماده 2- ارکان

- شوراي آزمايشگاه جامع تحقیقات

 

ماده 3-  اعضاي شوراي آزمایشگاه جامع تحقیقات

 • رئيس دانشگاه (رئیس شورا)
 • معاون پژوهشی دانشگاه (دبیر شورا)
 • معاون آموزشی دانشگاه
 • معاون درمان دانشگاه
 • رئیس آزمایشگاه جامع تحقیقات
 • معرفی یک نفر عضو هيئت علمي دانشگاه از هر دانشکده از طریق ریاست هر دانشکده به معاون پژوهشی دانشگاه و پس از تائید معرفی به ریاست دانشگاه جهت صدور احکام

 

ماده 4- وظايف شوراي آزمایشگاه جامع تحقیقات

 • بررسی و تصویب خط مشی آزمايشگاه جامع تحقیقات
 • اجراي تفاهم نامه همکاري با ساير دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشي ـ پژوهشي همجوار و سازمان‌هاي بين‌المللي مطابق با ضوابط و مقررات مربوطه
 • بررسي و تصويب نيازهاي تجهيزاتي آزمايشگاه جامع تحقيقات
 • تعيين نحوه هزينه اعتبارات مربوط به خريد تجهيزات
 • تصويب گردش مالي ساليانه و ارائه به هیئت امنا
 • تصويب آیین نامه های اجرايي
 • بررسي مشکلات تجهيزاتي و نيروي انساني اعلام شده توسط آزمايشگاه جامع تحقیقات و ارائه راهکار مناسب
 • تهيه گزارش عملکرد جهت ارائه به هیئت امنا

 

ماده 5-ترکيب پرسنلي

 •  در صورت نياز، تعداد پرسنل آزمايشگاه بر اساس بررسي و پيشنهاد ریاست آزمایشگاه جامع تحقیقات و پس از تائيد شوراي راهبردي آزمایشگاه تعيين و توسط معاونت پژوهشی مصوب مي گردد.
 • پرسنل به صورت قرارداد انجام کار معين قابل جذب مي باشند و بودجه مورد نياز از محل بودجه عمومي دانشگاه، درآمد اختصاصي و يا از محل بودجه طرحهاي مصوب قابل تامين مي باشد.

 

ماده 6- نحوه راه اندازي و تجهيز 

 • هزينه ساخت و تجهيزات اوليه آزمايشگاه از محل اعتبارات تملک دارائي دانشگاه مربوط به معاونت هاي مختلف و کمک هاي ستاد وزارت بهداشت تامين خواهد شد.

 

ماده 7- نحوه گردش کار آزمایشگاه

 • ارائه خدمات به اعضای هیات علمی دانشگاه مرجع و متقاضیان انجام آزمایش از سایر دانشگاه ها دانشگاه هاي علوم پزشکي همجوار بايد با هماهنگي قبلي و رعايت اولويت صورت پذيرد.
 • تعرفه مربوط به هر خدمت بر اساس نوع خدمت و زمان صرف شده و هزينه مواد مصرفي و نگهداري دستگاه محاسبه شده و از طريق معاونت آموزشی پژوهشی ابلاغ خواهد گرديد.
 • قبل از انجام آزمايش بايد هزينه مربوطه به حساب آزمايشگاه جامع تحقیقات واريز و فيش واريزي به همراه درخواست انجام آزمايش به آزمايشگاه تحويل گردد.
 • واحدهاي اهدا کننده تجهيزات آزمايشگاهي به آزمايشگاه جامع تحقیقات در اولويت اخذ خدمات آزمايشگاهي بوده و  از 20% تخفيف در خدمات دريافتي به مدت 3 سال برخوردار خواهند شد.
 •  خدمات آزمايشگاهي صرفاً تحقيقاتي بوده و به هيچ عنوان نمي‌بايست با ارائه خدمات روتين درماني همراه شود.

ماده 8- نحوه تأمين مالي 

 • درآمدهای حاصله از خدمات مرکز طبق ضوابط قانونی
 • کمک و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی
 • اعتبارات دولتی در صورت تخصیص

 

این اساسناما در 8 ماده تنظیم شده است.