اعضای شورای آزمایشگاه

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ ۱۳:۱۵| تعداد بازدید: 206

 

رئیس دانشگاه (رئیس شورا)

دکتر ابراهیمی پور

معاون آموزش، تحقیقات، فناوری دانشگاه (دبیر شورا)

دکتر محمدرضا رضائی منش

رئیس آزمایشگاه جامع  تحقیقاتی

دکتر فهمیده کار

نماینده دانشکده پیراپزشکی

دکتر نواری

نماینده دانشکده بهداشت

دکتر حشمتی