آزمایشگاه نانوبیوتکنولوژی

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ ۰۸:۳۶| تعداد بازدید: 217

 

1.	Nanoparticle Size Analyzer (Model: Nano Partica SZ-100, Horiba Co., Japan)
Nanoparticle Size Analyzer - Model: Nano Partica SZ-100, Horiba Co., Japan

 

2.	Electrospinning Machine (Model: Single Syringe Pumps Co., Fnm, Iran)
Electrospinning Machine - Model: Single Syringe Pumps Co., Fnm, Iran

 

3.	Incubator Shaker(Model: KS 4000i control, IKA Co., German)
Incubator Shaker - Model: KS 4000i control, IKA Co., German

 

	Ultrasonic probe sonicator (Model: UP200Ht, Hielscher Co., German)
Ultrasonic probe sonicator - Model: UP200Ht, Hielscher Co., German

 

Ultrasonic Bath sonicator - Model: Elmasonic S 30H, Elma Co., German
Ultrasonic Bath sonicator - Model: Elmasonic S 30H, Elma Co., German

 

Microplate Reader - Model: DA3200,DANA Co., Iran
Microplate Reader - Model: DA3200,DANA Co., Iran

 

Laboratory Fume Hood with Blower
Laboratory Fume Hood with Blower