مسئول اداره فارغ التحصیلان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ ۱۰:۰۲| تعداد بازدید: 1581

  

 

عارفی

 

ستاره عارفی

پست سازمانی: مسئول اداره فارغ التحصیلان

مدرک تحصیلی:کارشناسی پرستاری

شماره مستقیم :05152421127

شماره داخلی:127

پست الکترونیک:daneshnameh@thums.ac.ir

 

شرح وظایف

اعلام فراغت از تحصیل کلیه دانش آموختگان به مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

اعلام فراغت از تحصیل دانش آموخته به مراکز و موسسات درخواست کننده برای استخدام بصورت محرمانه 

اعلام فراغت از تحصیل دانش آموخته برای شرکت در آزمون ها بصورت محرمانه

صدور گواهی موقت تحصیلی
صدور تاییدیه تحصیلی
صدور مجوز تحویل مدرک تحصیلی
ارسال دانشنامه ها به دفتر ریاست دانشگاه جهت امضا رئیس محترم دانشگاه
صدور و تحویل دانشنامه و ریزنمرات به دانش آموخته
بررسی پرونده و مدارک فارغ التحصیل جهت صدور مجوز مدرک تحصیلی
محاسبه دقیق و برآورد مالی تعهدات دانش آموخته در صورت خرید تعهدات آموزش رایگان
ارسال ریزنمرات به مراکز درخواست کننده که دانش آموخته به عنوان عضو هیات علمی پذیرفته شده است
ارسال گواهی فراغت از تحصیل و ریزنمرات دانش آموخته به دفتر روابط بین الملل و امور دانشگاهی به منظور ارسال و تائید مدارک دانش آموخته به مراکز خارج از کشور
ارسال نامه مرکز خدمات آموزشی وزارت متبوع به دفتر روابط بین الملل و امور دانشگاهی به منظور بلامانع بودن ادامه تحصیل دانش آموخته در مراکز خارج از کشور
بررسی فرم فراغت از تحصیل دانش آموخته در سیستم سما و سپس سیستم پرتال جهت تایید فارغ التحصیلی دانش آموخته
بررسی واعلام رتبه دانش آموخته به مرکز رشد استعدادهای درخشان دانشگاه