دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه در بخش درون دانشگاهی جشنواره آموزشی شهید مطهری صاحب سه فرآیند برتر آموزشی شد

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ ۱۲:۳۴ | تعداد بازدید: 53

رئیس مرکز مطالعات و توسعه ی آموزش علوم پزشکی گفت: دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه در جشنواره آموزشی شهید مطهری در بخش درون دانشگاهی صاحب سه فرآیند برتر در حیطه های تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی، مدیریت و رهبری آموزشی و ارزیابی آموزشی شد.

دکتر هاشم حشمتی افزود : جشنواره آموزشی شهید مطهری به منظور قدردانی از فرآیندهای آموزشی ، ارتقاء و توسعه ی رویه های آموزشی جاری در دانشگاه ها با تدوین استانداردها مربوط به هر یک از فرآیندهای آموزشی و تعیین معیارهای سنجش، اعتبار بخشی فرآیندها، توسعه فرآیندها، ابداع و ارائه فرآیندهای جدید آموزشی در شش حيطه تخصصي تدوين و بازنگري برنامه‌هاي آموزشي، طراحي و توليد محصولات آموزشي، ارزشيابي آموزشي، مديريت و رهبري آموزش، يادگيري الكترونيك و ياددهي و يادگيري برگزار می گردد .

وی در ادامه خاطر نشان کرد : با توجه به روند پویا، مستمر و نظام‌مند آموزش پزشکی، استانداردها و اعتباربخشی برنامه‌های حوزه آموزش ایجاب می‌کند با تمرکز بر رویکرد آینده‌نگر در این حوزه شرایط ارتقاء کیفی آموزش را فراهم آوریم .