دوشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۰

مسئول واحد دانش پژوهی و پژوهش در آموزش دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه گفت : سامانه جدید فعالیت های نوآورانه آموزشی با هدیکشنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۰

واحد دانش پژوهی و پژوهش در آموزش با همکاری کمیته توانمند سازی دانشجویان مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی اقدام به بیکشنبه ۳ مرداد ۱۴۰۰

دکتر محمد رضا رضائی منش معاون آموزش، تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه با صدور حکمی، سرکار خانم دکتر معصومپنجشنبه ۱۰ تیر ۱۴۰۰

واحد توانمند سازی اعضای هیات علمی با همکاری مرکز آموزش مجازی اقدام به برگزاری وبینار آموزشی نرم افزارهای رایج تولید محتوچهارشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰

رئیس مرکز مطالعات و توسعه ی آموزش علوم پزشکی گفت: دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه در جشنواره آموزشی شهید مطهری در بخش دروشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

مسئول واحد المپیاد و استعداد های درخشان دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه از اعلام نتایج مرحله درون دانشگاهی سیزدهمین المپیدوشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۹

مسئول واحد المپیاد و استعداد های درخشان دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه خاطر نشان کرد : سیزدهمین المپیاد علمی دانشجویان عیکشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۹

جلسه ی هم اندیشی بسته های طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی با حضور معاون آموزش، تحقیقات و فناوری ، مدیر مرکز مطالعاچهارشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۹

واحد توانمند سازی اساتید مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی تربت حیدریه اقدام به برگزاری وبینار آموزشی طراحی سوالات استاندارد MCQ ویژه اعضای هئی