چهارشنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۱
 آقای حسین بختیاری به عنوان دانشجوی برتر کشوری انتخاب گردید.


سه‌شنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۱
اولین بازدید میدانی مرکز رشد و ارزیابی قعالیت های توسعه فناوری دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه که در سال های پیش به صورت


سه‌شنبه ۴ مرداد ۱۴۰۱
ششمین جلسه کمیته خود ارزیابی دانشگاه در محل سالن همایش های ابن سینا برگزار گردید.


سه‌شنبه ۴ مرداد ۱۴۰۱
معاون آموزش، تحقیقات و فناوری از پذیرش دانشجو در رشته پزشکی عمومی در دانشگاه تربت حیدریه خبر داد.


سه‌شنبه ۴ مرداد ۱۴۰۱
جلسه  پنجم  کمیته خود ارزیابی  موسسه ای با حضور  ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر ابراهیمی پور روز یکشنبه ۲۶ تیرماه در


سه‌شنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۱
دکتر جعفر مسافر استادیار نانوفناوری داروئی و مجری این طرح های تحقیقاتی بیان داشتند که نیماد یکی از معتبرترین و بزرگترین


شنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۱
دبیر کمیسیون جناب آقای دکتر ایل بیگی بیان داشت: این کمیسیون با هدف اجرای سیاست های حمایتی در جهت جـذب، هـدایت و شـکوفایی


چهارشنبه ۸ تیر ۱۴۰۱
به گزارش روابط عمومی معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری کارگاه آموزشی اصول تدوین طرح درس و طرح دوره در دانشگاه علوم پزشکی تر


چهارشنبه ۸ تیر ۱۴۰۱
مسئول واحد المپیاد دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه گفت: دانشجویان علوم پزشکی این دانشگاه موفق به کسب 3 جایگاه در تیم منتخ


چهارشنبه ۸ تیر ۱۴۰۱
به گزارش روابط عمومی "معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه" از ثبت اختراع دستگاه شست‌ و شو و ضدعفوني‌كننده دهان بيماران داراي ك