مدیریت امور هیات علمی

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ ۱۳:۵۶| تعداد بازدید: 2668

 

    عباسپور                                                                                                                                      صدیقه عباسپور

پست سازمانی: مدیریت امورهیات علمی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی

شماره مستقیم: 52223118-051

شماره داخلی:119

پست الکترونیک:abbaspours1@thums.ac.ir

معرفی

                                                           لینک علم سنجی                                                                             

شرح وظایف

سیاستگذاری و برنامه ریزی در حوزه اعضای هیات علمی راستای اهداف دانشگاه

ابلاغ و اجرا آیین نامه ها ودستورالعمل های ارسالی از وزارت متبوع

نیاز سنجی از واحد های تابعه دانشگاه ( دانشکده ها) در خصوص نیازهای آموزشی وتخصصی اعضای هیات علمی پس از تایید معاون آموزشی دانشگاه واعلام به وزارت متبوع به منظور فراخوان استخدام پیمانی اعضای هیات علمی 

ساماندهی وتسریع در انجام امور مرتبط با اعضای هیات علمی

پیگیری و در خواست پیشرفت تحصیلی اعضای هیات علمی که جهت ادامه تحصیل در مقاطع مختلف به ماموریت آموزشی اعزام شده اند وارسال آن به دانشکده ها

بررسی نیاز به اعضای هیات علمی متعهد به خدمت پس از اخذ نظر دانشکده مربوطه واعلام   به هیات اجرایی دانشگاه جهت اقدامات بعدی

بررسی اعلام نیاز متقاضیان تعهدات نظام (نحوه تامین) و اعلام به وزارت

درخواست صدور تایید یه تحصیلی،از دانشگاه محل تحصیل ، نظام وظیفه ، طب کار  و پیگیری آن 
مکاتبه و بررسی مرخصی بدون حقوق اعضای هیات علمی براساس قوانین ومقررات
تشکیل جلسات   کمیته ترفیع پایه سالیانه دانشگاه و تعیین رکود علمی اعضای هیات علمی و تنظیم صورتجلسه مربوطه و سایر اقدامات مقتضی
انجام مکاتبات و رسیدگی به درخواست های اعضاء هیات علمی برای دریافت وام ودیعه مسکن براساس شیوه نامه ودیعه مسکن و بخش نامه های موجود
تشکیل بانک اطلاعاتی اعضای هیات علمی و به روز نگه داشتن آخرین آمار واطلا عات اعضای هیات علمی
بررسی وگزارش گیری فعالیتهای اعضای هیات علمی از طریق سامانه نگاه
مدیریت ارائه خدمات رفاهی به اعضای هیات علمی