معرفی امور هیات علمی

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ ۱۷:۱۶| تعداد بازدید: 3270

 

مدیریت امور هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

مرکز امور هیئت علمی با هدف تجمیع و یکپارچه سازی امور مربوط به اعضای هیئت علمی و با الهام از وزارت متبوع و برخی دانشگاه های مطرح کشور در تیرماه سال 1394 تأسیس و شروع به فعالیت نموده است .

 

 رسالت مرکز

مأموریت مرکز مدیریت عالی و یکپارچه کلیه امور مرتبط بااعضای هیأت علمی در جهت استفاده کامل از پتانسیل ها و توسعه توانمندی‌های آنان درراستای ارتقای کیفی و کمی آموزشی، پژوهشی و خدماتی جهت وصول به اهداف دانشگاه است

.

اهداف مرکز امور هیات علمی

1- تکریم اعضای هیات علمی و پاسخگویی و رسیدگی به امور مربوطه در کمترین زمان در جهت فراهم نمودن بستر مناسب برای استفاده حداکثری از توان علمی ایشان

2- برنامه ریزی برای شناسایی ، شفاف سازی ، اطلاع رسانی و تسهیل فرآیندهای اجرایی مرتبط با اعضای هیات علمی

3- برنامه ریزی جهت بهره گیری از روش های نوین در اجرای فرآیند ارتقاء عمودی و افقی اعضای هیات علمی

4- برنامه ریزی جهت گردش کار مناسب پرونده های متقاضیان ارتقاء

5- تمرکز و تسریع در انجام امور مرتبط با اعضای هیات علمی از جمله کارگزینی و.....

6- طراحی ، اجرا و نظارت بر فرآیندهای مربوط به امور هیات علمی

7- ایجاد بستری مناسب جهت اطلاع رسانی هرچه بهتر به اعضای هیات علمی در موارد مرتبط

8- تهیه بانک اطلاعاتی اعضای هیات علمی

9- مشارکت در برنامه ریزی و ارائه تسهیلات فرهنگی و رفاهی به اعضای هیات علمی

 

 شرح وظایف

1-  تشکیل پرونده سوابق علمی – آموزشی – پژوهشی و اجرایی اعضای هیات علمی
2-  تهیه اطلاعات مربوط به اعضای هیات علمی به صورت رایانه ای
3-  اطلاع رسانی در خصوص آئین نامه ها و دستور العملهای مصوب وزارت متبوع به اعضای هیات علمی
4- مکاتبات مربوط به صدور ابلاغهای و گواهی های مورد تقاضای اعضای هیات علمی
5- ارتباط با کارشناسان آموزش بالینی جهت ارسال به موقع فعالیتهای آموزشی اعضای هیات علمی
6-  ارزشیابی و پایش فعالیتهای آموزشی اعضای هیات علمی
7- ارسال و جمع آوری فرمهای ترفیع پایه سالیانه به همراه مستندات مربوطه و تغییر وضع استخدامی اعضای هیات علمی
8- ارتباط باواحد پژوهش دانشگاه جهت تائید مدارک و مستندات پژوهشی اعضای هیات علمی
9- ارتباط با مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه جهت تائید مدارک و مستندات مربوط به اعضای هیات علمی
10- مکاتبات لازم با معاونت توسعه و منابع دانشگاه جهت طرح تمام وقتی اعضای هیات علمی
11- مکاتبات لازم جهت اعضای هیات علمی  مشمول طرح دوره ضرورت و تعهدات خاص
12- هماهنگی لازم  جهت شروع و لغو ماموریتهای آموزشی ، دوره های کوتاه و بلند مدت مرخصی ها
13- بررسی مدارک و مستدات اعضای هیات علمی جهت ارتقا به مرتبه بالاتر(استادیاری و دانشیاری)،  ارسال مدارک  و پیگیری 14-  پرونده های ارسالی به هیات ممیزه مرکزی، صدور احکام دانشیاری و استادیاری پس از تائید هیات ممیزه مرکزی 15-  همکاری در فرایند جذب اساتید مدعو متناسب با نیازهای آموزشی در هر ترم تحصیلی 16-  مدیریت ارائه خدمات رفاهی به اعضای هیات علمی

 

تلفن تماس

05152223118 و 05152226011-12 داخلی 167