کارگاه آموزشی نقش ها و توانمندی های آکادمیک مورد انتظار اعضای هیات علمی برگزار شد.

تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ ۰۹:۰۷ | تعداد بازدید: 26

به همت واحد توانمند سازی اعضای هیات علمی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی کارگاه آموزشی " نقش ها و توانمندی های  آکادمیک مورد انتظار اعضای هیات علمی" ویژه اعضای هیات علمی بخصوص اعضای هیات علمی جدیدالورود، 26 اردیبهشت ماه با حضور جناب آقای دکتر محمد رضا منصوریان از اساتید دانشگاه علوم پزشکی گناباد  در محل سالن همایش های ابن سینا دانشگاه برگزار شد.به همت واحد توانمند سازی اعضای هیات علمی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی کارگاه آموزشی " نقش ها و توانمندی های  آکادمیک مورد انتظار اعضای هیات علمی" ویژه اعضای هیات علمی بخصوص اعضای هیات علمی جدیدالورود، 26 اردیبهشت ماه با حضور جناب آقای دکتر محمد رضا منصوریان از اساتید دانشگاه علوم پزشکی گناباد  در محل سالن همایش های ابن سینا دانشگاه برگزار شد.