دومین نشست هم اندیشی مشترک اعضای محترم هیأت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد و دانشکده بهداشت دانشگاه دولتی تربت حیدریه برگزار شد

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ ۱۰:۰۱ | تعداد بازدید: 33

در راستای اجرائی شدن تفاهم نامه فی مابین دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه و دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد برنامه یک روزه نشست اعضای هیات علمی و بازدید از تجهیزات و پتانسیل دانشکده بهداشت در تاریخ 22 اسفند ماه در سالن ابن سینا دانشگاه انجام شد.

دکتر رضایی منش، معاون محترم آموزش، تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه ضمن خیر مقدم به میهمانان و ابراز خرسندی از ارتباط سازنده و تعاملات علمی دو دانشکده در راستای گسترش و توسعه رشته ها بر اساس سند متوازن کلان منطقه 9 از جمله ظرفیت ایجاد رشته بهداشت حرفه ای را در دانشکده مطالبی را ارائه نمودند.

دکتر هادی علیزاده، رئیس دانشکده بهداشت و دکتر مریم فروغی، معاون آموزش و پژوهش دانشکده ضمن بیان چشم انداز و ظرفیت ها و پتانسیل های موجود برای توسعه ی رشته ها و همکاری بین بخشی در جهت تاسیس رشته ی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت و کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط به صورت پذیرش دانشجو بین­الملل و کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای، بر لزوم ایجاد تعاملات دو جانبه میان دانشکده بهداشت تربت حیدریه و دانشکده بهداشت مشهد و استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل دو دانشکده تاکید نمودند.

دکتر هاشم حشمتی، رئیس گروه مطالعات و توسعه ی علوم پزشکی در مورد چشم انداز توسعه رشته ها در کلان منطقه، دکتر مسعود گوهری منش، مدیر کارآفرینی و ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه تربت حیدریه در مورد پتانسیل های ارتباط با صنعت در رشته بهداشت حرفه ای و دکتر رضا خانی جزنی، مشاور محترم رئیس دانشگاه در مورد بحث های فنی توسعه رشته ادامه یافت و همکاران محترم اعضای هیات علمی دانشکده بهداشت مشهد نیز در خصوص وضعیت رشته ها و نحوه توسعه رشته ها و همکاری های آموزش و پژوهش و برگزاری سمینارها و همایش های مشترک  بیاناتی را مطرح نمودند.

 در ادامه بازدید از آزمایشگاه ها، کارگاه های رشته های بهداشت محیط و حرفه ای، آزمایشگاه جامع تحقیقات، پراتیک فیزیک پزشکی و بازدید از سایت پردیس دانشگاه صورت پذیرفت.