جلسه کمیته دانش پژوهی آموزشی برگزار شد

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ ۱۰:۴۴ | تعداد بازدید: 22

جلسه کمیته دانش پژوهی آموزشی با حضور دکتر محمد رضا رضائی منش معاون آموزش، تحقیقات و فناوری، آقای دکتر حشمتی  مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی و اعضای کمیته دانش پژوهی و روسا و مدیران مرکز توسعه آموزش دانشکده های بهداشت و پرستاری، با هدف تسریع در فرایند ارزشیابی و تعیین امتیاز فعالیت های دانشورانه و دانش پژوهی آموزشی در دانشگاه در تاریخ 18 مهر ماه برگزار شد.

در این جلسه دکتر فاطمه پورحاجی عضو هیات علمی و مسئول واحد دانش پژوهی در خصوص اقدامات انجام شده در واحد دانش پژوهی، سامانه ثبت فعالیت های نوآورانه آموزشی (مدد) توضیحاتی را ارائه دادند.

 وی افزود: هم اکنون 9 طرح نوآورانه آموزشی در دستور کار قرار دارد.

گفتنی است در این جلسه روند تصویب، اجرا و ارزشیابی طرح های دانش پژوهی و پژوهش در آموزش، طرح های نوآورانه آموزشی و دانش پژوهی آموزشی مورد بررسی قرار گرفت.