تفاهم‌نامۀ همکاری دانشکده بهداشت دانشگاه‌های علوم پزشکی تربت حیدریه و مشهد امضا شد

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ ۱۰:۴۹ | تعداد بازدید: 21

رئیس دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه گفت: با هدف بهره‌گیری از تجارب و امکانات دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد، در مسیر توسعۀ علمی و آموزشی این دانشکده در دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، تفاهم‌نامۀ همکاری بین طرفین امضا و نخستین جلسۀ اجرایی آن در مشهد برگزار شد.

دکتر هادی علیزاده با اشاره به ظرفیت بالقوۀ موجود در دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه و افق چشم‌انداز توسعۀ حوزۀ آموزش در این دانشگاه بیان داشت: سند توسعۀ متوازن آموزشی کلان منطقۀ 9 کشور یک چشم‌انداز روشن و متعالی است که رسیدن به شاخص‌های تبیین شده در آن موجب توسعۀ گستردۀ آموزش علوم پزشکی در منطقه خواهد شد و امضای این تفاهم‌نامۀ همکاری نیز گام بلندی در مسیر این سند مهم است.

دکتر علیزاده افزود: توسعۀ رشته‌ها ازجمله تاسیس رشته مهندسی بهداشت حرفه‌ای، استفاده از امکانات تحقیقاتی متقابل، همکاری در خصوص ارتباط با صنعت و تشکیل کمیته‌های تخصصی مشترک از مهم‌ترین مفاد تفاهم‌نامۀ همکاری مشترک دو دانشکده است.

گفتنی است در حاشیۀ این جلسه، اعضای هیئت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه از آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های بهداشت حرفه‌ای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد بازدید نمودند.