آقای حسین بختیاری به عنوان دانشجوی برتر کشوری انتخاب گردید.

تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ ۱۳:۱۶ | تعداد بازدید: 174

 آقای حسین بختیاری به عنوان دانشجوی برتر کشوری انتخاب گردید.

سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه خانم دکتر فریماه بهشتی در این خصوص گفت: جناب آقای حسین بختیاری دوم بایگی دانشجو رشته ی (پرستاری) مقطع (کارشناسی) با معدل کل (18/16) در کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی بررسی و با کسب 117 امتیاز به عنوان دانشجوی پژوهشگر برجسته کشوری انتخاب گردید.