کارگاه آموزشی اصول تدوین طرح درس و طرح دوره در دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه برگزار گردید

تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ ۱۸:۰۷ | تعداد بازدید: 33

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری کارگاه آموزشی اصول تدوین طرح درس و طرح دوره در دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه توسط دکتر محمد رضا منصوریان به صورت حضوری و مجازی برگزار گردید.

در این کارگاه به مبانی و اصول نگارش و تدوین طرح درس و طرح دوره و سطوح مختلف اهداف شناختی، عاطفی و روانی حرکتی پرداخته شد. همچنین بر اساس کوریکولوم و سرفصل دروس اساتید به صورت عملی به طراحی طرح درس و طرح دوره پرداختند. در این کارگاه بیش از 50 نفر از اساتید دانشگاه های تهران، کرمان، زاهدان، مشهد و ... به صورت مجازی شرکت داشتند.