مسئول و اعضاء کمیته هماهنگی امور علمی، فرهنگی و آموزشی دانشجویان منصوب شدند

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ ۰۹:۵۳ | تعداد بازدید: 95

دکتر حسین ابراهیمی پور رئیس دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه با صدور حکمی، دکتر فریماه بهشتی را به عنوان عضو و مسئول کمیته هماهنگی امور علمی، فرهنگی و آموزشی دانشجویان و همچنین دکتر داود ایل بیگی و سرکار خانم فائزه شیدایی را به عنوان اعضاء کمیته منصوب کرد.

 

 

 

 

در متن این ابلاغیه آمده است:

 

سرکار خانم دکتر فریماه بهشتی
عضو محترم هیئت علمی

جناب آقای دکتر ایل بیگی

عضو محترم هیئت علمی

سرکار خانم فائزه شیدایی

کارشناس محترم انجمن های علمی دانشجویی

 
با سلام و احترام

نظر به تخصص و تجارب ارزنده جنابعالی/سرکارعالی، به موجب این ابلاغ به سمت عضو" کمیته هماهنگی امور علمی، فرهنگی و آموزشی دانشجویان " منصوب می شوید. انتظار می رود باتشکیل جلسات منظم ماهیانه و گزارش صورت جلسات به معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری دانشگاه، در راستای هماهنگ سازی هرچه بیشتر فعالیت های دانشجویان در سه حوزه کمیته تحقیقات دانشجویی، انجمن های علمی و استعدادهای درخشان کوشا باشید.