مجله کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه آغاز به کار کرد.

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۱۴:۰۳ | تعداد بازدید: 109

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی پژوهشی دانشگاه،  دو فصلنامه کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه با هدف ساماندهی فعالیت‌های پژوهشی دانشجویان از طریق فراهم نمودن محیطی مناسب برای پژوهش و تفکر خلاق، ایجاد انگیزه و گسترش فرهنگ پژوهش، آموزش فنون پژوهش، ایجاد ارتباط منطقی بین اساتید و دانشجویان برای همکاری در طرح‌های پژوهشی به صورت الکترونیکی منتشر شد.  دکتر سعیده عسکریان سردبیر این مجله  در این خصوص بیان داشت: دوفصلنامه علمی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه با دسترسی آزاد است که توسط دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه به زبان فارسی و انگلیسی ( خلاصه مقاله) به صورت الکترونیکی منتشر می شود.

دکتر عسکریان تصریح کرد: حوزه پذیرش و چاپ مقالات این مجله شامل مقالات تحقیقی، مروری و گزارش مورد در کلیه رشته‏ های علوم پزشکی می باشد که با حمایت مالی معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه به آدرس http://jsrc.thums.ac.ir منتشر می شود.