سرپرست و دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی، پژوهشگران برتر دانشگاه علوم پزشکی شهرستان تربت حیدریه

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ ۰۸:۱۳ | تعداد بازدید: 35

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه : براساس بررسی مستندات ارایه شده به کمیته تحقیقات دانشجویی معاونت تحقیقات و فناوری ، دکتر فریماه بهشتی سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دارای مدرک تحصیلی دکتری تخصصی فیزیولوژی و حسین بختیاری دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشجوی رشته پرستاری ، موفق به کسب عنوان پژوهشگران برتر شدند.

با توجه به اینکه یکی از رسالت های اصلی دانشگاه علوم پزشکی شهرستان تربت حیدریه توسعه فعالیت های علمی و پژوهشی است، با اجرای سیاست های علمی ، پژوهشی و تحقیقاتی و همچنین حمایت از پژوهشگران در این دانشگاه سعی بر آن است تا بستر مناسب برای این فعالیت ها فراهم گردد