درخشش کمیته تحقیقات دانشجویی در جمع پژوهشگران برتر دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۹/۲۶ ۱۴:۳۷ | تعداد بازدید: 75

اعضای کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه در جمع برترین‌ پژوهشگران این دانشگاه در سال 1400 قرار گرفتند.

به گزارش روابط عمومی کمیته تحقیقات دانشجویی، در آئینی که به مناسبت هفتۀ پژوهش با حضور رئیس، اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه برگزار شد، نام دکتر فریماه بهشتی سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی و فرحناز فالنجی کارشناس کمیته تحقیقات دانشجویی در میان پژوهشگران برگزیده دانشگاه قرار گرفتند.

همچنین حسین بختیاری دوم بایگی و سعید ایزدی، دانشجویان پژوهشگر و فعال کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه به عنوان دانشجویان پژوهشگر برتر معرفی شدند.