تایید اعتباربخشی آموزشی بیمارستان نهم دی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه توسط وزارت بهداشت

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ۰۹:۲۵ | تعداد بازدید: 89

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه ، دکتر رضا قاسمی معاون آموزشی بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی از تایید اعتباربخشی آموزشی این بیمارستان  توسط ارزيابي بيروني مبتني بر استانداردهاي ارزشيابي و اعتباربخشي آموزشي بيمارستانهاي آموزشي وزارت بهداشت خبر داد.

دکتر رضا قاسمی با بیان اینکه اعتباربخشی ابزاری برای ارتقای کیفیت است، در این خصوص بیان کرد:اعتباربخشي یکي از سیستم های ارزشیابي آموزش علوم پزشکی مي باشد که بدلیل تأثیرات فراوان بر طیف گسترده ای از شاخص های ارزیابي در خدمات سلامت در کانون توجه متولیان و ارایه کنندگان خدمات آموزشی، بهداشتي و درماني در سراسر دنیا قرار گرفته است.
وی اذعان داشت: تیم معاونت آموزشی با دستور رئیس دانشگاه با رویکردی متفاوت و تشکیل کارگروهی متشکل از مدیران معاونت آموزشی، معاون آموزشی بیمارستان ، اعضای هیات علمی، کارشناسان آموزشی معاونت آموزشی و بیمارستان به عنوان "تیم اعتباربخشی بیمارستانی" تلاشی چندین ماهه را با هدف  ارتقا مرکز اصلی آموزشی نهم دی، آغاز کرد.
معاون آموزشی  بیمارستان نهم دی در پایان بیان داشت: بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی با ارتقا امتیاز خود نسبت به دور اول موفق شد به استناد راي صادره در دويست و هفتاد و دومين جلسه  شوراي گسترش دانشگاه هاي علوم پزشكي، مورخ 1398/02/29 و با عنايت به "بررسي مستندات ارزيابي بيروني مبتني بر استانداردهاي ارزشيابي و اعتباربخشي آموزشي بيمارستانهاي آموزشي"، حكم اعتباربخشي آموزشي بيمارستان نهم دی به صورت" تاييد يكساله" دست یابد.

دکتر رضا قاسمی در پایان از زحمات مسئول و اعضای بسته اعتبار بخشی آموزشی بیمارستان در جهت رسیدن به این هدف تقدیر و تشکر کرد.