برگزاری نشست هم‌اندیشی واحد ارزشیابی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی با اعضای هیأت علمی دانشکده‌های پرستاری و مامایی، پیراپزشکی، بهداشت و پزشکی

تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ ۰۷:۱۱ | تعداد بازدید: 173

نشست هم‌اندیشی اعضای هیأت علمی دانشکده‌های پرستاری مامایی، پیراپزشکی، بهداشت و پزشکی با واحد ارزشیابی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی در محل سالن جلسات معاونت آموزشی پردیس دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه برگزار شد .
در این جلسه دکتر هاشم حشمتی مسئول مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی ضمن ارائه گزارشی از فرآیند ارزشیابی اساتید گفت: ارزشیابی از اعضای هیات علمی به دو صورت کمی (۳۶۰ درجه) و کیفی انجام می‌شود. در ارزشیابی ۳۶۰ درجه، دانشجویان، پرسنل، معاون آموزش دانشکده، مدیرگروه و اساتید، عضو هیات علمی را با فرم‌های مصوب شورای آموزشی مورد ارزشیابی قرار می‌دهند. در ارزشیابی کیفی، دانشجویان نظرات خود در خصوص اساتید را به‌صورت تشریحی ثبت می‌کنند. در پایان نتایج ارزشیابی جهت ارتقای کیفیت آموزش، به‌صورت محرمانه در اختیار اساتید و گروه‌های آموزشی قرار می‌گیرد.همچنین محمدرضا عسکری مسئول واحد ارزشیابی مرکز مطالعات نیز در این جلسه ضمن پاسخ به سوالات و ابهامات اساتید در خصوص فرآیند ارزشیابی، برنامه‌های واحد ارزشیابی در سال جاری را تشریح کرد.همچنین اعضای هیات علمی حاضر در جلسه پیشنهادات خود را جهت بهبود فرآیند ارزشیابی اساتید نیز بیان کردند.