برگزاری اولین جلسه برنامه جامع عدالت تعالی و بهروری در آموزش علوم پزشکی

تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ ۱۲:۱۵ | تعداد بازدید: 22

دکتر محمدرضا رضائی منش معاون آموزش، تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه گفت:

اولین جلسه برنامه جامع عدالت تعالی و بهروری در آموزش علوم پزشکی با هدف هم اندیشی در خصوص اهداف و شیوه نامه اجرایی برنامه ها با حضور رؤسا و معاونین آموزشی دانشکده ها و اعضای هیأت علمی برگزار گردید.