ارائه محصولات و دستاوردهای دانشگاه در حوزه آموزش علوم پزشکی در غرفه کلان منطقه 9 آمایشی

تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ ۱۲:۱۲ | تعداد بازدید: 30

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، کتابچه های فرآیندهای برتر دانشگاهی در سال های 1401 و 1402، کتاب معرفی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه، کتاب سند توسعه آموزش دانشگاه و کتاب های معرفی دانشکده ها در این غرفه ارائه شد و مورد استقبال بازدید کنندگان قرار گرفت. شایان ذکر است جناب آقای دکتر آئین محمدی مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی وزارت بهداشت ضمن بازدید از دستاوردهای دانشگاه و ابراز خشنودی از موفقیت های دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه در حوزه آموزش علوم پزشکی، تأکید فرمودند دستاورهای دانشگاه در قالب نسخه های الکترونیکی در اختیار عموم علاقمندان حوزه آموزش علوم پزشکی کشور قرار گیرد.