برای اولین بار در درس بررسی وضعیت سلامت رشته پرستاری صورت گرفت؛

آزمون آسکی عملکرد دانشجویان پرستاری را مورد ارزیابی قرار داد

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ ۱۰:۱۵ | تعداد بازدید: 147

به گزارش روابط عمومی  معاونت آموزشی پژوهشی دانشگاه، آزمون آسکی در درس بررسی وضعیت سلامت رشته پرستاری برای اولین باردر ردانشگاه و با حضور معاون آموزشی دانشکده پرستاری مامایی، اعضای هیات علمی ، مدیر EDO گروه پرستاری و بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی در تاریخ چهارشنبه 5 تیر ماه 1398 در مرکز مهارت های بالینی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه برگزار شد.

صدیقه عباسپور معاون آموزشی دانشکده پرستاری مامایی  بیان داشت: آزمون آسکی امتحانی است که صلاحیت بالینی  دانشجویان پرستاری  سنجیده می شود تا علاوه بر آموزش و مهارت به نگرش هم دست یابند.

طاهره سربوزی حسین آبادی مسئول مرکز مهارت های بالینی و دبیر اجرایی این آزمون، هدف از برگزاری امتحان آسکی را ارزیابی توانایی عملکرد دانشجویان بیان کرد و تصریح کرد: آسکی یک ابزار ارزیابی  بر پایه عینی و استاندارد بودن است که در آن  آزمون شوندگان در چرخه ای از ایستگاه ها با زمان ثابت و محدود گردش می کنند و در یک محیط شبیه سازی شده عملکرد آنان مورد ارزیابی قرار میگیرد.

حسین آبادی در ادامه افزود: در این آزمون 36 نفر از دانشجویان رشته پرستاری با آمادگی لازم شرکت نمودند که از دوماه قبل جهت برگزاری این ازمون با همکاری مدیر محترم مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی آیین نامه برگزاری و سوالات هر ایستگاه در قالب چک لیست و توسط  اعضای هیات علمی دپارتمان پرستاری تهیه شد.