دوشنبه ۱۳ دی ۱۴۰۰

مدیر تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه از انتشار نخستین مجلۀ تخصصی انگلیسی زبان این دانشگاه با عنوان "Reseشنبه ۷ مهر ۱۳۹۷

معاون آموزشی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه از اعطای رتبه علمی پژوهشی به مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه خبر داد.